Nieobecności Państwa Dzieci należy zgłaszać za pomocą wiadomości aplikacji Live Kid najpóźniej do godziny 8:00 pierwszego dnia nieobecności.