Przedszkole Trzebownisko


  • Opłata wpisowa (jednorazowa) - 300 zł
  • Czesne miesięczne - 560 zł
  • Opłata za wyżywienie - 11 zł dziennie

 

 

 

 

 

Płatności

Płatności za czesne prosimy wpłacać przelewem lub gotówką do piątego dnia każdego miesiąca.

Przy płatności wpisowego prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz jego PESEL.

Numer konta Przedszkola Piccolo:
34 1140 2017 0000 4702 0728 0516

 

 

 

 

Żłobek Trzebownisko


  • Opłata wpisowa (jednorazowa) - 300 zł
  • Czesne miesięczne (dla mieszkańców gminy Trzebownisko) - 760 zł*
  • Czesne miesięczne (dla osób zamieszkałych poza gmina Trzebownisko) - 1100 zł*
  • Opłata za wyżywienie - 11zł dziennie

 

Żłobek Rzeszów


  • Opłata wpisowa (jednorazowa) - 300 zł
  • Czesne miesięczne - 1100 zł*
  • Opłata za wyżywienie - 11zł dziennie

 

 

 

 

  

 

*  UWAGA!

Dotyczy dzieci uczęszczających do Żłobków PICCOLO

W ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wszyscy Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie min. 400 PLN/miesięcznie.

Dodatkowo wszyscy Rodzice zamieszkujący w Rzeszowie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Rzeszowskiego Bonu Żłobkowego w kwocie 300 PLN/miesięcznie.

Powyższe dofinansowania nie wykluczają się!

Ceny podane na stronie nie uwzględniają dofinansowań.