Cennik i płatności

Przedszkole Trzebownisko

  • Opłata wpisowa (jednorazowa) - 300 zł
  • Czesne miesięczne - 750 zł
  • Opłata za wyżywienie - 14 zł dziennie

Żłobek Trzebownisko

  • Opłata wpisowa (jednorazowa) - 300 zł
  • Czesne miesięczne (dla mieszkańców gminy Trzebownisko) - 950 zł*
  • Czesne miesięczne (dla osób zamieszkałych poza gmina Trzebownisko) - 1290 zł*
  • Opłata za wyżywienie - 14 zł dziennie

Żłobek Rzeszów

  • Opłata wpisowa (jednorazowa) - 300 zł
  • Czesne miesięczne - 1290 zł*
  • Opłata za wyżywienie - 14 zł dziennie

Płatności

Płatności za czesne prosimy wpłacać przelewem lub gotówką do piątego dnia każdego miesiąca. Przy płatności wpisowego prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz jego PESEL.

Numer konta Przedszkola Piccolo:
34 1140 2017 0000 4702 0728 0516

UWAGA!

Dotyczy dzieci uczęszczających do Żłobków PICCOLO.

W ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wszyscy Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie min. 400 PLN/miesięcznie.

Dodatkowo wszyscy Rodzice zamieszkujący w Rzeszowie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Rzeszowskiego Bonu Żłobkowego w kwocie 300 PLN/miesięcznie.

Powyższe dofinansowania nie wykluczają się!

Ceny podane na stronie nie uwzględniają dofinansowań.