UWAGA !

Dotyczy dzieci uczęszczających do Żłobków PICCOLO

W ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wszyscy Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie min. 400 PLN/miesięcznie.

Dodatkowo wszyscy Rodzice zamieszkujący w Rzeszowie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Rzeszowskiego Bonu Żłobkowego w kwocie 300 PLN/miesięcznie.

Powyższe dofinansowania nie wykluczają się!

 


 

 

Przed dokonaniem zapisu należy uzyskać informacje o wolnych miejscach wypełniając formularz, znajdujący się na tej stronie.

Podanie danych jest dobrowolne. Deklarujemy, iż dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Jednocześnie informujemy o prawie wglądu do swoich danych, aktualizowania oraz usuwania ich (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Po potwierdzeniu możliwości zapisu dziecka w dogodnym dla Państwa terminie prosimy wypełnić poniższy załącznik (karta zapisu), dopiero później uiścić opłatę wpisową (250 zł) na konto:

Przedszkole i Żłobek PICCOLO
34 1140 2017 0000 4702 0728 0516

Przy płatności wpisowego prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz jego PESEL. Zapis jest ważny dopiero po uzyskaniu potwierdzenia z Placówki.