Kadra naszego Żłobka to wykwalifikowany i kreatywny zespół. Charakteryzuje go niewyczerpane źródło energii twórczej i zapału - z entuzjazmem wdrażamy najnowsze metody pracy gwarantując wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie. Działa z pasją i całkowicie poświęca się temu, co robi. Stale się doszkala i kształci biorąc udział w dodatkowych formach doskonalenia - kursach czy warsztatach. Dzięki temu osiąga najlepsze efekty w pracy z maluchami, stymulując wszystkie sfery ich osobowości i dbając o harmonijny rozwój. Naszą kadrę wspierają także dwie opiekunki-położne, które czuwają nad bezpieczeństwem i opieką zdrowotną dzieci.