W naszym Przedszkolu jest szereg zajęć dodatkowych umożliwiających wszechstronny rozwój każdego dziecka. Zaliczają się do nich:

  • Zajęcia taneczno-choreograficzne
  • Zajęcia plastyczne
  • Zajęcia sportowe, w tym gimnastyka ogólnorozwojowa
  • Bajkoterapia
  • Język angielski
  • Języki nowożytne - dzieci w grupach wiekowych uczą prostych wyrażeń w różnych językach nowożytnych (hiszpański, francuski)
  • Rokrocznie inne zajęcia tematyczne (na przykład zajęcia z pierwszej pomocy "Mały Ratownik to ja")