• 6:00 - 7:45
  Schodzenie się dzieci.
  Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

 • 7:45 - 8:00
  Porządkowanie sali, czynności higieniczne.

 • 8:00 - 8:20
  Śniadanie.
  Doskonalenie umiejętności samodzielnego, estetycznego spożywania posiłków.

 • 8:20 - 8:30
  Czynności higieniczne.

 • 8:30 - 10:00
  Zajęcia zintegrowane,
  realizacja zadań edukacyjnych w oparciu o podstawę programową poprzez zajęcia z całą grupą i praca indywidualna/zajęcia dydaktyczne/zajęcia dodatkowe.

 • 10:00 - 10:05
  Przygotowanie do drugiego śniadania.

 • 10:05 - 10:20
  Drugie śniadanie.

 • 10:20 - 11:30
  Zajęcia i zabawy ruchowe, zabawy dowolne, pobyt na świeżym powietrzu - spacery, zabawy w ogrodzie, zajęcia programowe, zajęcia dodatkowe.

 • 11:30 - 11:40
  Czynności higieniczno - porządkowe przygotowanie do obiadu.

 • 11:40 - 12:00
  Obiad (drugie danie) - nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami, poznawanie zasad zdrowego żywienia.

 • 12:00 - 12:10
  Profilaktyka prozdrowotna - mycie ząbków.

 • 12:10 - 13:40
  Odpoczynek poobiedni, relaksacja - chwila z bajką.

 • 13:40 - 13:50
  Przygotowanie do obiadu (zupa) - czynności higieniczno - porządkowe.

 • 13:50 - 14:10
  Obiad (zupa).

 • 14:10 - 14:20
  Czynności higieniczne.

 • 14:20 - 14:55
  Ćwiczenia relaksacyjne, zabawy ruchowe, spacer, realizacja zadań edukacyjnych.

 • 14:55 - 15:00
  Przygotowanie do podwieczorku.

 • 15:00 - 15:15
  Podwieczorek.

 • 15:15 - 17:00
  Gry i zabawy dydaktyczne, integracyjne, ruchowe, ćwiczenia graficzne.
  Zabawy dowolne w sali.